The Lion King - The Lioness Hunt Lyrics

Broadway Musical
The Lion King - The Lioness Hunt Lyrics

Ah, hiya hiya hiya hiya hi
We baba zingela siyozingela baba
Ah, hiya hiya hiya hiya hi
We baba zingela siyozingela baba
Ah, hiya hiya hiya hiya hi
We baba zingela siyozingela baba
Ah, hiya hiya hiya hiya hi
We baba zingela siyozingela baba
We baba zingela siyozingela baba
We baba zingela siyozingela baba
We baba zingela siyozingela baba

Hi ba la qhubekani siyozingela
Ta ta ta!

Thatha
Mama wele le he
Thatha
Mama wele le he
Thatha
Wele

Zingela baba

Thatha
Mama wele le he
Thatha
Mama wele le he
Thatha
Wele

Zingela baba

Thatha
Mama wele le he
Thatha
Mama wele le he
Thatha
Wele

Zingela baba

Thatha
Mama wele le he
Thatha
Mama wele le he
Thatha
Wele

Zingela baba

The Lion King the Musical The Lioness Hunt Lyrics


Other Album Songs The Lion King the Musical Songs with Lyrics
The Lioness Hunt Lyrics from The Lion King the Musical