The Lion King - One by One Lyrics

Broadway Musical
The Lion King - One by One Lyrics

ENSEMBLE:
Ibabeni njalo bakithi
Ninga dinwa
Ninga phelelwa nga mandla
Siya ba bona
Bebe fun' ukusi xeda

One by one
Ngeke ba lunge
One by one
Sizo nqoba
One by one
Ngeke ba lunge
One by one

Ibabeni njalo bakithi
Ninga dinwa
Ninga phelelwa nga mandla
Siya ba bona
Bebe fun' ukusi xeda

One by one
Ngeke ba lunge
One by one
Sizo nqoba
One by one
Ngeke ba lunge
One by one

Sizo nqoba
Ngoba thina
Siya zazi
Ngoba thina
Siya zazi

Sizo nqoba
Ngoba thina
Siya zazi
Ngoba thina
Siya zazi

Zobona bayabaleka
Zobona
Zobona
Zobona
Zobon
Amagwala

Ibala lami
Elimnyama
Ndiya zidla ngalo

Ibala lami
Elimnyama
Ndiza kufa nalo

Ibala lami
Elimnyama
Ndiza kufa nalo

Ha-yee
Ha

Kumnandi bo
Kwelakakith Eafrica

The Lion King the Musical One by One Lyrics


Other Album Songs The Lion King the Musical Songs with Lyrics
One by One lyrics from The Lion King the Musical