The Lion King - King of Pride Rock/ Circle of Life (Reprise) Lyrics

Broadway Musical
The Lion King - King of Pride Rock/ Circle of Life (Reprise) Lyrics


ENSEMBLE:
Ndabezitha
Nkosi yethu
Mholi wezwe lethu
Lefatshe la bonata rona
Lea halalela

Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Lethu busa ngoxolo
Is'khathi sifikile
Is'khathi busa iyo
Is'khathi sifikile
Busa lomhlaba
Is'khathi sifikile
Is'khathi sifikile
Busa Simba
Busa Simba

Hem na iyo
Hem na iyo
Hem na nkosi bo
Busa Simba iyo
Hem na iyo
Oh busa Simba iyo
Hem na iyo
Oh busa nkosi bo
Hem na nkosi bo
Oh busa Simba iyo
Busa Simba iyo
Busa Simba iyo

Ubuse ngo thando
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo
Busa Simba
Busa Simba
Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo

'Til we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life
Circle of life

The Lion King the Musical King of Pride Rock / Circle of Life (Reprise) Lyrics


Other Album Songs The Lion King the Musical Songs with Lyrics